Endüstriyel Ambalaj konusunda entegre çözümler ve hizmet sunan ilk kuruluş olma hayali ile 1990’lı yıllarda düşüncede oluşan İnterkan Anlayışı; endüstriyel ambalajlama konusundaki talepleri karşılamak üzere 1992 yılında kurucumuz Hüseyin YILMAZ tarafından, Gazcılar Caddesi’ ndeki küçük bir dükkanda hayata geçirildi. O yıllarda düşüncede ne varsa, bugün de değişmedi, günden güne gelişti; üreticiden yalnızca kaliteli, doğru, efektif ürünleri;  daima doğru zamanda, doğru fiyatla ve doğru proseslerle  müşterilerine ulaştırmak bir disiplin oldu.

Koşulları ve alışkanlıkları hızla değişen dünyamızda “ambalaj” artık pek çok kararı belirleyen öncelikli etken haline gelmiş durumda. Ambalaj konusunda yapılan yatırımlar ve atılan kararlı adımlar, İnterkan Anlayışı’ nın sektörel vizyonu ile birlikte ürünün gelişiminde de büyük rol oynadı.

1997 yılında, Bursa’ daki kuruluşunu Lojistik Merkez haline getiren İnterkan; 2001′ de Eskişehir, 2002′ de İstanbul şubelerinin açılması ve 2004′ te Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ nde kurduğu Lojistik Üssü ve son olarak 2006 yılı başında açılan Manisa şubesi ile entegrasyonuna devam etmiştir.

Otomotiv, Tekstil, Gıda, Meşrubat, Beyaz Eşya, Mermer, Kimya Sektörlerinin ve yan sanayilerinin endüstriyel ambalaj malzemeleri konusundaki ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılamak için kurulan İnterkan; müşteri talepleri ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atarak, gerçek ve kalıcı müşteri memnuniyeti sağlayarak ve portföyüne yeni ambalaj malzemeleri, ambalaj ekipmanları, kimyasal maddeler gibi ürünleri de katarak sektörünün öncü, örnek ve başarılı firmalarından birisi olmayı hedefledi.
Malzeme, makine ve teknik servisi ideal koşullarda sağlayan organizasyonu sayesinde İnterkan;

Ürüne özel ambalajlarda, dünyanın en gelişmiş teknolojisi ile akıllıca geliştirilmiş seçenekler sunuyor.
Hayatın her yanında ve her anında sürekli olarak ihtiyaç duyulan ambalaj ve ambalajlama makinelerinin, hayatı daha da kolaylaştıracak şekilde kullanımını sağlamak için sürekli yeni fikirler sunuyor.
Taşınacak, korunacak, saklanacak her ürün için ambalaj konusunda yeni çözümler sunuyor.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Endüstriyel Ambalaj Sektöründe, hizmet ve ürün kalitemiz ile müşteri memnuniyetini korumak,
  • Mevcut ve yeni pazarlarda güvenilir bir kurum olarak imajımızı geliştirmek,
  • Firma çalışanlarımızın yüksek verimlilik ve iş sorumluluğu konularında gelişimlerini desteklemek,
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarına uyarak sürekli iyileşmeyi sağlamak.
ISO 9001 Belgemiz

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm faaliyetlerinde  insanı en değerli varlık olarak kabul eder;

İşvereni, yöneticileri ve çalışanları ailenin fertleri, işyerini de ailenin yuvası olarak kabul eder. Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak; oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş güvenliği hedefi olarak benimser.

İş güvenliği kapsamındaki tüm yasal gereklilikleri uymayı taahhüt eder. Bu konuda yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmayı, tüm çalışanların güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi, tehlikeler ve riskleri için sürekli tedbirler alıp uygulamayı, çalışma ortamında kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımları temin ederek kullanılmasını sağlamayı,

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için faaliyetlerini sürdürmeyi ve bu  konuda da örnek şirket olmayı taahhüt eder.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

“Tükenmez Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır.”

İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi, çalışanlarımızın  parçası olmaktan  sorumluluk, gurur ve mutluluk duyduğu bir şirket olmaktır.

İNTERNET GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Şirketimizde, Log-Analiz-Raporlama Sistemleri; 5651 sayılı Kanun ve 01.11.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “INTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamına uygun olarak yapılmaktadır.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
b) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
ç) Erişim sağlayıcı: İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,
d) Filtreleme sistemi: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları ve donanımları,
e) Erişim kayıtları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş zamanını ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerçek IP ve port bilgilerini,
f) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,
h) İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
ı) Kanun: 5651 sayılı Kanunu,
i) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
j) Sabit IP adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,
k) Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda onun yerine yetkili olan kişiyi,
l) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
m) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
n) Denetim komisyonu: Mülki idare amirinin onayı ile valilik veya kaymakamlıklarda bilgi işlem şube müdürlüğü, şefliği veya bu birimlerin bulunmadığı ilçelerde yazı işleri müdürlüğü başkanlığında sorumluluk bölgelerine göre emniyet veya jandarma, belediye başkanlığı veya il özel idaresi, milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan beş üyeli komisyonu, ifade eder.

Tarihçe
İnterkan Kuruluşu
1992 Yılında İnterkan Kuruldu
Sealed Air
1998 yılında Sealed Air Distribütörlük Anlaşması Yapıldı
Eskişehir Şube (2001)
Messersi Distribütörlük Anlaşması
İstanbul Şube
2002 yılında İstanbul Şubesi Açıldı
Poliner Film Üretim Tesisi Açılışı (2003)
Haloila Distribütörlük Anlaşması
Manisa Şube
2005 Yılında Manisa Şubesi Açıldı
Niltim Mağaza (2006)
Mima Film Distribütörlük Anlaşması
Zapak
2012 yılında Zapak Distribütörlük Anlaşması İmzalandı

Sizi dinliyor, fikirlerinize önem veriyoruz.