logo

İş Güvenliği Politikamız

İş Güvenliği Politikamız

 • Tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlık olarak kabul eder,
 • İşvereni, yöneticileri ve çalışanları ailenin fertleri, işyerini de ailenin yuvası olarak kabul eder,
 • Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak; oluşabilecek her türlü kaybı en aza
  indirmeyi öncelikli iş güvenliği hedefi olarak benimser,
 • İş güvenliği kapsamındaki tüm yasal gereklilikleri uymayı taahhüt eder.
 • Bu konuda yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmayı,
 • Tüm çalışanların güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi,
 • Tehlikeler ve riskleri için sürekli tedbirler alıp uygulamayı,
 • Çalışma ortamında kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımları temin ederek kullanılmasını sağlamayı,
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için faaliyetlerini sürdürmeyi,
 • Bu konuda da örnek şirket olmayı taahhüt eder.